Banská Bystrica 

Vychutnajte si pravú taliansku pizzu

 Košice 

Vychutnajte si pravú taliansku pizzu

 Zvolen 

 Z dôvodu rekošntrukcie zatvorené 

Banská Bystrica

Vychutnajte si pravú taliansku pizzu

Košice

Vychutnajte si pravú taliansku pizzu

Zvolen

Z dôvodu rekonštrukcie zatvorené